Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pomoc obětem domácího násilí

pomoc_web.jpgAnotace

Oběti domácího násilí prožívají v různých podobách několik forem týrání, kdy je zásadně porušována lidská důstojnost a základní práva. Problematika patří do sociální patologie, ve společnosti jí bohužel neubývá. Fyzické násilí vždy ruku v ruce provází psychický teror, který může existovat samostatně. Oběti často pociťují bezmocnost, čímž agresorovi ještě nahrávají, téměř nikdy nejde jen o jeden čin, ale o řadu příkoří, bolesti, emocionální újmy a dalšího.
Z dlouhodobé bezmocnosti pramení beznaděj, jež může podpořit dispozici ke zdravotním poruchám, nemocem. Odezvy z jakéhokoli týrání nelze nikdy opomíjet, bagatelizovat, vjemy zůstávají v nitru člověka, který si je s autentickými a mnohdy nesdělitelnými detaily nese až do konce života. U domácího násilí je vážným faktorem jeho nebezpečnost, která má široké spektrum aspektů, důsledků. Při psychické a fyzické vyčerpanosti se těžko jakémukoli násilí vymezuje, mnoho obětí neví co dělat, proto je pomoc nezbytná. 

Proč jsem se rozhodla pomáhat  

Domácí násilí jsem zažila na vlastní kůži, v postupu proti němu jsem tehdy udělala i několik chyb, proto se snažím, aby se jich ostatní vyvarovali. S empatií chápu pocit strachu, studu, obav, včetně dilematu, zda dětem rozbít rodinu či nikoli. Mnoho hledisek je zde obecně shodných, jiná jsou individuální. Trvale neměnné však musí být zachování základních práv, aby se oběti nemusely potupně a dlouhodobě domáhat výživného na děti nebo na sebe. Za manželství musejí mít oba partneři stejnou životní úroveň, není-li platnou smlouvou jakékoli zúžení společného majetku. Agresor svou oběť nejednou doslova odstřihne od společných peněz, od užívání různých věcí, bez skrupulí ji zbaví nemovitého i movitého majetku. V této problematice je třeba pečlivě dohlížet na dodržování Rodinného práva, Sociálně-právní ochrany dětí, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, Listiny základních práv a svobod a dalších usnesení.

Záměr mé pomoci a možnosti 

V červnu 2013 jsem na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky úspěšně absolvovala jak státní závěrečné zkoušky bakalářského studia, tak přijímací zkoušky k pokračujícímu, magisterskému.
Při již zmíněném a ukončeném studiu jsem prošla řadou předmětů od Metod a Etiky sociální práce, Filosofie, Sociologie, Sociální politiky, Obecné a vývojové psychologie, Psychologie osobnosti, Psychopatologie, Sociální psychologie a patologie, Zdraví a nemoci, Speciální pedagogiky, Metodologie, Občanského, rodinného a trestního práva, Supervize, Krizové intervence, Poradenské praxe včetně kompetencí, kazuistik, standardů kvality sociálních služeb a dalšího. Mnoho se zde úzce pojí s problematikou domácího násilí, osobně se mi osvědčil způsob - mít nejprve zkušenosti a k nim doplňovat teoretické znalosti. Ráda obětem pomohu, co je v mých silách, ve vypjatém procesu se je snažím nasměrovat, aby svou situaci lépe zvládly. Namísto současného termínu koučování upřednostňuji české slovo poradenství nebo pomoc. Pro všechny oběti domácího násilí, mezi něž patří i senioři, děti a malé procento mužů, je má pomoc bezplatná.
 
 
Kontaktní adresa:

 

 
 

 

Kontakt

Oběti domácího násilí mohou Evě napsat na:

evinaschranka@email.cz

odkazy

Asociace školské sociální práce v ČR, z. s.

Archiv

Kalendář
<< srpen / 2020 >>

Statistiky

Online: 3
Celkem: 437844
Měsíc: 6794
Den: 274